SERIES

SOLIDWORK TUTORIALS

Open và Import File trong Mastercam 2019

Khi sử dụng Mastercam không những bạn có thể save hoặc open các định dạng file của Mastercam ( *.mcx*, *.mcam), mà nó còn...

Cách Tùy chỉnh Context Menu, tạo phím tắt, thay đổi màu giao diện trong Mastercam 2019

Trong bài viết này, bạn sẽ học về hộp thoại Options, dùng hộp thoại Options để tùy chỉnh khu vực làm việc Mastercam, bao...

Làm việc với System Configuration trong Mastercam 2019

Hộp thoại System Configuration cho phép bạn xác định và quản lý những file cấu hình được lưu trữ trong những thiết lập của...

Backstage trong Mastercam là gì ? Tìm hiểu Backstage trong Mastercam 2019

Backstage trong Mastercam là gì ? File menu trong Mastercam cũng được gọi là Backstage. Backstage trong Mastercam là khu vực ở đó bạn...

Tìm hiểu Recent Functions manager trong Mastercam 2019

Các lệnh, công cụ được sử dụng gần đây sẽ được ghi lại trong Recent Functions Manager. Bạn có thể truy cập một  trong...

Tùy chỉnh hiển thị các trình quản lý trong Mastercam 2019

Làm việc với các trình quản lý như Toolpaths manager, Planes manager.... đôi khi bạn cần thay đổi hiển thị của các trình quản...

Cách thay đổi sắp xếp nhóm Managers trong Mastercam 2019

Khi làm việc với Mastercam 2019 đôi khi chúng ta sẽ cần sắp xếp lại các trình quản lý công cụ trong Mastercam hợp...

Thay Đổi Mặt Phẳng Sketch Trong Solidworks

Khi làm việc trong Solidworks, đôi khi bạn cần thay đổi Plane (mặt phẳng) cho Sketch để phù hợp với thiết kế của bạn,...